Хайлтын илэрц
ДОКТОР (PH.D)-ЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА
З.Сайнзаяа    |    2023-06-16 16:56    |    Зарлал
Газарзүйн доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална
З.Сайнзаяа    |    2023-06-15 15:42    |    Зарлал
Газарзүйн доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална
З.Сайнзаяа    |    2023-06-15 15:38    |    Зарлал
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА
З.Сайнзаяа    |    2023-06-15 15:36    |    Зарлал
Боловсрол судлалын сургуульд шинжээчдийн баг ажиллаж байна
З.Сайнзаяа    |    2023-06-06 14:22    |    Үйл явдал