ДОКТОР (PH.D)-ЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

2023.06.16 16:56 Зарлал

МУБИС-ийн Математикийн тэнхимийн докторант Xu Chunlei “On  some Vertex-Degree-Based Topological Indices of Graphs” сэдвээр доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. 

Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 15.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны 325 тоот танхимд болно.

Математикийн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл