ТАМГЫН ГАЗАР

2023.06.02 10:47 Фото мэдэээ

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

МУБИС-ийн Тамгын газар нь байгууллагын бодлого төлөвлөлт, өдөр тутмын үйл ажиллагаа, архив, хүний нөөц, хууль эрх зүй, хяналт шинжилгээ, судалгаа, гадаад харилцаа, эрүүл мэнд, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах чиглэлээр захиргааны үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус газар дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.  

Powered by Froala Editor