Докторын зэрэг хамгаална

2023.06.02 11:07 Зарлал

Докторант Ш.Энхбүрэн "Оюун ухааны бэрхшээлтэй сурагчдын хөдөлгөөний чадварыг сайжруулах туршилт, үр дүн (5-р ангийн биеийн тамирын хичээлийн жишээн дээр) сэдэвт Боловсрол судлалын доктор /Ph.D/ын зэрэг хамгаална. 

Хамгаалалт: МУБИС-ийн хичээлийн А байрны 300 тоот 14:00 цагт

Powered by Froala Editor